2,6-Naphthalenedicarboxylic acid, 3-[4-[decahydro-5-hydroxy-1-(methoxycarbonyl)-1-methyl-2-naphthalenyl]butyl]-1-methoxy-7-methyl-, dimethyl ester


Notes

Go To: Top