2-Butyl-3-benzofuranyl 4-[(2-diethylamino)ethoxy] 3,5-diiodophenyl ketone, hydrochloride


Notes

Go To: Top