Avenaciolide, 1-dihydro-6-[2-(3-ethoxyphenyl)ethyl]-4-demethylene


Notes

Go To: Top