4-ethyl-2,5-dimethoxy-«beta»-phenethylamine-M, (O-desmethyl), isomer 2, 2TFA


Notes

Go To: Top