4-(2-[2-(2,4,6-Trichlorophenoxy)ethoxy]ethyl)morpholine


Notes

Go To: Top