3,4-Dihydro-2[[(4-methoxyphenyl)amino]methylene]-1(2h)-naphthaleneselone


Notes

Go To: Top