1,1,1-Trifluoro-N'-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl]-N-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluromethyl)ethylidene]methanesulfonimidamide


Notes

Go To: Top