dimethyl [3S-(3«alpha»,4«beta»,21«beta»)]-21-carboxylato-14-ethyl-13-formyl-4,8,18-trimethyl-20-oxo-9-vinylphorbine-3-propionate


Notes

Go To: Top