17-(Cyclopropylmethyl)-α-(1,1-dimethylethyl)-4,5-epoxy-18,19-dihydro-6-methoxy-α-methyl-(1-oxoheptyloxy)-6,14-ethenomorphinan-7-methanol


Notes

Go To: Top