1,2-bis-[4-(5-octyl-2-thienylmethylidenamino)-phenylcarboxyloxy]ethane


Notes

Go To: Top