Search Results

Search criteria:

Author:Zolna, H.

You may also wish to search for items by Zolna.

2 matching references were found.

Jaworski, M.; Zolna, H., Oznaczanie alkanów, monochloroalkanów i polichloroalkanów metoda chromatografii gazowej, Chem. Anal. (Warsaw), 1982, 27, 97-105. [all data]

Zolna, H.W.; Atamanczuk, B.; Rutkowska, E., Hydrogen chloride solubility in aromatic hydrocarbons, Przem. Chem., 1990, 69, 76-8. [all data]