Search Results

Search criteria:

Author:Sokolova, E.V.

You may also wish to search for items by Sokolova, E. and Sokolova.

2 matching references were found.

Voronkov, M.G.; Klyuchnikov, V.A.; Sokolova, E.V.; Danilova, T.F.; Shvets, G.N.; Korchagina, A.N.; Gussel'nikov, L.E.; Volkova, V.V., Thermochemistry of organosilicon compounds, Journal of Organometallic Chemistry, 1991, 401, 3, 245-248, https://doi.org/10.1016/0022-328X(91)86222-C . [all data]

Sokolova, E.V.; Danilova, T.F.; Shvec, G.N.; Guselnikov, L.E.; Volkova, V.V.; Klyuchnikov, V.A.; Voronkov, M.G., Thermochemical properties of monosilacyclobutanes, Metalloorg. Khim., 1991, 4, 97. [all data]