Search Results

Search criteria:

Author:Laszlone, T.

You may also wish to search for items by Laszlone.

Only one matching reference was found.

Lászlóné, T., Adatok a cisz- és transz-2-OH-ciklokarbonsav-észterek szerkezetének tanulmányozásához, I. A gázkromatográfiás retenciós index és a molekulaszerkezet kapcsolata, Magy. Kem. Foly., 1973, 79, 11, 488-491. [all data]