Search Results

Search criteria:

Author:Jaworski, M.

You may also wish to search for items by Jaworski.

6 matching references were found.

Jaworski, M.; Szewczyk, H., Determination of methylacetylene, propadiene, and butadiene in a propylene fraction by gas-liquid chromatography, Zh. Anal. Khim., 1970, 25, 1049-51. [all data]

Jaworski, M.; Szewczyk, H., Oznaczanie weglowodorow alifatycznych w alkoholach tluszczowych za pomoca chromatografii, Chem. Anal. (Warsaw), 1970, 15, 53-58. [all data]

Jaworski, M.; Zolna, H., Oznaczanie alkanów, monochloroalkanów i polichloroalkanów metoda chromatografii gazowej, Chem. Anal. (Warsaw), 1982, 27, 97-105. [all data]

Jaworski, M., Wybrane przyklady stosowania systemu indeksów retencji, Przem. Chem., 1982, 61, 9, 334-338. [all data]

Jaworski, M.; Krogulecki, A., Analiza produktu oksyetylenowania etanolu metoda chromatografii gasowej, Chem. Anal. (Warsaw), 1991, 36, 1, 73-80. [all data]

Poskrobko, J.; Linkiewicz, M.; Jaworski, M., Analysis of high-boiling ethoxylates of methyl, ethyl and butyl alcohols, with the use of gas chromatography, Chem. Anal. (Warsaw), 1994, 39, 2, 153-159. [all data]