Search Results

Search criteria:

Author:Golovkov, V.F.

You may also wish to search for items by Golovkov, V. and Golovkov.

7 matching references were found.

Papina, T.S.; Kolesov, V.P.; Vorobieva, V.P.; Golovkov, V.F., The standard molar enthalpy of formation of 2-chlorodibenzo-p-dioxin, J. Chem. Thermodyn., 1996, 28, 307-311. [all data]

Kolesov, V.P.; Papina, T.S.; Luk'yanova, V.A.; Golovkov, V.F., Standard enthalpies of formation of chlorinated dibenzo-p-dioxines, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1995, 69, 2028, In original 2233. [all data]

Luk'yanova, V.A.; Kolesov, V.P.; Avramenko, N.V.; Vorob'eva, V.P.; Golovkov, V.F., Standard enthalpy of formation of dibenzo-p-dioxine, Russ. J. Phys. Chem. (Engl. Transl.), 1997, 71, 338-340, In original 406. [all data]

Papina, T.S.; Kolesov, V.P.; Lukyanova, V.A.; Golovkov, V.F.; Chernov, C.A.; Vorobieva, V.P., The standard molar enthalpy of formation of 2,3-dichlorodibenzo-p-dioxin, J. Chem. Thermodyn., 1998, 30, 431-436. [all data]

Papina, T.S.; Luk'yanova, V.A.; Kolesov, V.P.; Golovkov, V.F.; Chernov, S.A.; Vorob'eva, V.P., Standard enthalpy of formation of 1-chlorodibenzo-p-dioxin, Zh. Fiz. Khim., 1998, 72, 1, 7. [all data]

Luk'yanova, V.A.; Kolesov, V.P.; Avramenko, N.V.; Vorob'eva, V.P.; Golovkov, V.F., Standard enthalpy of formation of dibenzo-p-dioxin, Zh. Fiz. Khim., 1997, 71, 3, 406. [all data]

Kolesov, V.P.; Papina, T.S.; Lukyanova, V.A.; Golovkov, V.F., On standard enthalpies of formation of chlorinated dibenzo-p-dioxins, Zh. Fiz. Khim., 1995, 69, 2233-4. [all data]