Search Results

Search criteria:

Author:Dobrowolski, Jan Cz.

You may also wish to search for items by Dobrowolski.

2 matching references were found.

Jamróz, Malgorzata E.; Dobrowolski, Jan Cz.; Polaczek, Jerzy; Szafranski, Andrzej M.; Kazimirski, Jan K.; Lisicki, Zygmunt, (Solid + liquid) equilibria, i.r., and semi-empirical studies of carbazole with selected tertiary amides, The Journal of Chemical Thermodynamics, 2001, 33, 5, 565-579, https://doi.org/10.1006/jcht.2000.0770 . [all data]

Jamróz, Malgorzata E.; Palczewska-Tulinska, Marcela; Wyrzykowska-Stankiewicz, Danuta; Szafranski, Andrzej M.; Polaczek, Jerzy; Dobrowolski, Jan Cz.; Jamróz, Michal H.; Mazurek, Aleksander P., The urea--phenol(s) systems, Fluid Phase Equilibria, 1998, 152, 2, 307-326, https://doi.org/10.1016/S0378-3812(98)90206-0 . [all data]